Om verksamheten


Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö som förkortas Textiltryck Malmö är en ideell förening vars syfte är att erbjuda yrkesverk­samma konstnärer, konsthantverkare och formgivare arbetsytor och teknisk utrustning för framställning av i huvudsak textilt präglade konstverk.

Textiltryck Malmö bildades 1983 och drivs idag med stöd av Malmö stad och Region Skåne. Textiltryck Malmö är en konstnärsstyrd medlemsorganisation med ca 50 anslutna konstnärer och formgivare. Föreningen har en styrelse bestående av fem personer som arbetar med driften av verkstaden, gemensamma utställningsprojekt, miljöförbättringar och att synliggöra vår yrkeskår. I verksamheten finns för närvarande tre anställda.

Textiltryck Malmö arbetar dessutom i projektform för att utvecklas som plattform för den textila konsten på olika sätt.

Läs mer om vår historik» (öppnas som en Pdf-fil)

Administration

Ekonomi och administration: Kajsa Lindh

Digital kommunikation: Matilda Ekström Rosenberg och Karin Olu Lindgård

Kajsa träffas säkrast förmiddagar. Matilda och Karin träffas måndagar 10-15.

Telefontid: måndagar kl 10 – 11

Styrelse

ordförande: Karin Olu Lindgård

kassör: Hanna Butler

ledamot: Amanda Boierth

ledamot: Matilda Ekström Rosenberg

ledamot: Sofia Lindeberg

suppleant: Jenny Andersen

suppleant: Kirsten Hennix

Styrdokument

Stadgar

Ordningsregler

Miljöpolicy

Handlingsplan för ökad tillgänglighet

Policy för likabehandling

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2019

Pågående projekt

Digitalt utvecklingsarbete för Textiltryck Malmö. Projektet omfattar kurs i digitalt mönsterskapande för våra anslutna medlemmar samt omstrukturering av verkstadens lokaler för att göra plats för digitalt för- och efterarbete samt dokumentation av verk. Projektledare är Matilda Ekström Rosenberg och Karin Olu Lindgård.

Internationellt kulturutbyte. Hösten 2017 erhöll Textiltryck Malmö ekonomiskt stöd från Region Skåne för att utföra en förstudie för internationellt kulturutbyte med AGA Lab i Amsterdam. Syftet med förstudien var att bygga upp en struktur för samverkan med en internationell verkstad i Nederländerna. Vi vill på sikt skapa ett utbyte mellan de olika kulturella uttryck som finns i respektive land, bredda textilbegreppet men också djupdyka och låta konstnärer finna fram till nya uttryckssätt. Förhoppningen är att skapa en samverkan som är långsiktig och fruktsam för den textila konstscenen i Skåne. I förlängningen vill vi visa på den stora kompetens inom textil som vår region besitter och samtidigt inspireras av den sjudande kreativiteten i Amsterdam.

Förstudien innebar att två representanter från Textiltryck Malmö fick möjlighet att på plats fördjupa sig i möjligheterna för ett kulturutbyte med den i Amsterdam baserade tryckverkstaden och på plats inleda ett samtal kring hur ett eventuellt utbyte skulle kunna se ut. Läs hela rapporten här.

Avslutade projekt

Nätverksutveckling Textil Konst i Skåne. Läs mer här.  Projektledare: Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren

Textil Manifest. Delad glädje är dubbel glädje. Textiltryck Malmö 30-års jubilerade 2013 vilket firades med en samlingsutställning som visades på Galleri 21 i Malmö dec. 2014. Projektgrupp: Karin Olu Lindgård, Hanna Butler och Dyveke Zadig

Exchange Dublin – Malmö. PRINTBLOCK och Textiltryck Malmö i samarbete. Projektledare: Dyveke Zadig

Artpool. Textiltryck Malmö ville undersöka hur textilkonsten kunde ta klivet in i den nya tidens kollektivism. I samband med Textiltryck Malmös 30 årsjubileum och utställningen Textil Manifest, startades en Artpool som gjorde det möjligt att hyra textila verk av konstnärer anslutna till Textiltryck Malmö.

In Blanco. Ett levande utställningsprojekt. www.inblanco.nu Projektledare: Gudrun Bartels

Föreningsliv

Textiltryck Malmö är som förening medlem i:

NTA, Nordic Textile Art. www.nordictextileart.net