Om verksamheten


Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö som förkortas Textiltryck Malmö är en ideell förening vars syfte är att erbjuda yrkesverk­samma konstnärer, konsthantverkare och formgivare arbetsytor och teknisk utrustning för framställning av i huvudsak textilt präglade konstverk.

Textiltryck Malmö bildades 1983 och drivs idag med stöd av Malmö stad och Region Skåne. Textiltryck Malmö är en konstnärsstyrd medlemsorganisation med ca 50 anslutna konstnärer och formgivare. Föreningen har en styrelse bestående av fem personer som arbetar med driften av verkstaden, gemensamma utställningsprojekt, miljöförbättringar och att synliggöra vår yrkeskår. I verksamheten finns för närvarande tre anställda.

Textiltryck Malmö arbetar dessutom i projektform för att utvecklas som plattform för den textila konsten på olika sätt.

Läs mer om vår historik» (öppnas som en Pdf-fil)

Administration

Ekonomi och administration: Karin Lindh

Digital kommunikation: Sofia Lindeberg och Elvira Varghans

Karin träffas säkrast förmiddagar. Sofia och Elvira träffas fredagar 8-16.

Telefontid: fredagar 9-16

Styrelse

ordförande: Karin Olu Lindgård

kassör: Matilda Ekström Rosenberg

ledamot: Elisabeth Björkbom

ledamot: Sigrid Holmwood

ledamot: Sofia Lindeberg

suppleant: Elvira Varghans

suppleant: Adrienn Görgényi Andersdotter

Styrdokument

Stadgar

Ordningsregler

Miljöpolicy

Handlingsplan för ökad tillgänglighet

Policy för likabehandling

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2022

Föreningsliv

Textiltryck Malmö är som förening medlem i:

NTA, Nordic Textile Art. www.nordictextileart.net