Handlingsplan för ökad tillgänglighet.


­Handlingsplan för ökad tillgänglighet.

 

Bakgrund

”Alla kulturorganisationer med publik verksamhet ska verka för att lokaler, information och verksamhet blir tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning.” 1

Konstnärernas Kollektivverkstad- Textiltryck Malmö (Textiltryck Malmö) är en ideell förening vars främsta uppgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare att arbeta med textiltryck i gemensamma verkstadslokaler.

 

Mål

Textiltryck Malmö arbetar löpande med att se över lokalerna på Korsgatan 6 i Malmö för att avlägsna enkelt avhjälpta hinder i den befintliga miljön.