Ordningsregler för Textiltryck Malmö


Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vi ska upprätthålla en bra arbetsmiljö och väl fungerande verkstad. Som medlem eller gäst på Textiltryck Malmö har vi alla några enkla men viktiga åtaganden.

 

Tillgång till verkstan.

 • Endast ordinarie medlem och studentmedlem får arbeta i verkstaden. Gästmedlem och projektansluten, assistenter samt kursdeltagare får arbeta i verkstaden efter överens-kommelse.
 • Vänner, kunder och andra utomstående besökare får vistas i verkstan endast med respekt och hänsyn till de som arbetar på verkstan.
 • Barn får endast vistas i verkstan under målsmans uppsyn och ansvar.
 • Husdjur får inte vara i verkstan.

 

Att arbeta i verkstan.

 • Bokning av tryckbord och maskiner, (tvättmaskin, symaskin, fixering, etc.) sker genom att man antecknar sig genom det digitala bokningssystemet. Var så precis som möjligt i din bokning så att det ges plats för andra.
 • Bokning som inte utnyttjas enligt anmäld tid, kan övertagas av annan medlem efter en timme. Vid heldagsbokning gäller kl 10 som senast påbörjad tid.
 • Avbokning av bord kan göras via mail, telefon eller avbokning digitalt.
 • Bokning av hela verkstaden kan göras max en vecka i taget. Därefter måste det finnas möjlighet för annan medlem att nyttja verkstaden.
 • Verkstan tillhandahåller ett antal låneramar. Vill du boka, skriv in i pärmen för låneramar och följ gällande anvisningar.
 • Som ordinarie medlem eller studentmedlem har du möjlighet att hyra förvaringsutrymme. Hyllplan, tygfack och arkivlåda (högst 2 st av varje) Annat eget material får inte lämnas eller förvaras på annan plats.
 • Arbete med formgivning och konst kräver koncentration och arbetsro. Stör inte i onödan den som arbetar. Visa hänsyn.
 • Efter avslutat arbetspass ska du städa arbetsplatsen efter dig och rengöra det du använt av gemensamt material, utrustning och verktyg.

 

Vi för Statistik i en loggbok.

 • Skriv in i pärmen, märkt ”loggbok”, när du kommer till verkstan, skriv namn, tidpunkt och vad du gör, skriv sen in vilken tid det är när du går.

 

Fakturaunderlag.

 • Fyll i pärmen med fakturaunderlag efter varje arbetspass. Se särskilda anvisningar med prisuppgifter. Vi har tillit till alla som arbetar här att var och en tar ansvar för att hederligt sköta sina räkningar.

 

Utrustningen på Textiltryck Malmö.

 • Var säker på att du har kunskap för att använda utrustningen innan du använder den.
 • Följ instruktionerna till alla maskiner. Fråga om du är osäker.
 • Tryckborden vill vi hålla hela, rena och jämna. Använd inga vassa föremål på tryckbordet. Undvik att stå eller vara uppe på tryckbordet. Rengör borden från färg- och limrester.
 • Belysningsbordet måste rengöras omedelbart om det kommer fotoemulsion på glasytan. Använd inte skeva eller trasiga ramar när du belyser. Glaset kan spricka.
 • Härdning i termofixeringsugnen bör endast ske på eftermiddagen efter kl. 14 eller kvällstid. Detta för att vi värnar om vår arbetsmiljö. Sätt på utsugsfläkten i färgköket innan du fixerar. Kom ihåg att stänga av den efteråt. (det låter upp till grannarna)
 • Tygvasken, (den långa, smala) är avsedd till att skölja tyger. Den ska hållas ren. Den får inte användas till att rengöra ramar.
 • Låneramar får lånas högst 6 månader. Bokning av ramar görs i pärmen för låneramar. Inga låneramar får lämna verkstan utan får endast användas i arbete på verkstan. Ramar med schablon utan bokning får rengöras och användas av annan medlem. Använd endast rekommenderad tejp till ramarna.
 • Fel på utrustningen eller i lokalen, som du själv inte kan åtgärda, antecknar du i en avsedd anteckningsbok som ligger framme på bänken vid telefonen eller kontaktar styrelsen direkt.
 • Du ska själv ha olycks- och ansvarsförsäkring. Uppenbar vårdslöshet som vållat skada medför ersättningsskyldighet.

 

Kontoret/datorrummet

 • Det finns två datorer. Den högra datorn är tillgänglig för medlemmars arbete. Boka datorn på samma sätt som övrig utrustning. I datorn får bara aktuella arbeten sparas.

 

Miljö och hälsa.

 • Arbete med lösningsmedel och lösningsbaserade förger eller lim bör undvikas och får endast användas med försiktighet och med hänsyn till övriga i verkstaden.
 • Den lilla gröna soptunnan för hushållssopor och brännbart avfall på gården tillhör Textiltryck. Den töms på tisdagar. Miljöfarligt avfall kan du ställa vid gårdsdörren för vidare transport till Sysav.
 • Förtäring vid tryckborden är inte tillåten i tryckverkstaden, förutom vid planerad gemensam sammankomst.
 • Färgkök och matkök måste alltid hållas i sär. Du kan förvara mat i vårt gemensamma matkök. Se till att själv ansvara för att hålla köket rent och att inte lämna gammal mat i kylskåp eller sopkärl.
 • Vi har gemensamma städdagar som du som är medlem förväntas delta i. Möjlighet finns att betala en städavgift om du inte kan deltaga.
 • Det är varje enskild medlems ansvar att se till att det material denne använder förvaras och deponeras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Arbetsmiljö.

Det åligger varje enskild medlem att ta del av och efterleva rådande policydokument.

 

Checklista efter avslutat arbetspass

 • Tvätta tryckborden. (blötlägg med ljummet vatten och diskmedel en stund, så är det lättare att tvätta rent sen.)
 • Sopa golvet. Gör rent omkring din arbetsplats.
 • Ställ in ramar i ramställen. Lämna inte några ramar framme.
 • Häng upp raklar.
 • Stäng alla kranar. Glöm inte kranen vid ramsköljen och att stänga av högtryckssprutan.
 • Ställ tillbaka fläktar. Sätt tillbaks övriga material eller utrustning du har använt.
 • Plocka undan allt eget material. Allt eget material förvaras i din hylla eller tygfack.
 • Gör rent i färgköket. Diska arbetsredskap, torka rent vask och arbetsbänk.
 • Gör rent i matköket. Diska efter dig och torka rent på matbordet och diskbänk.
 • Stäng av datorn.
 • Stäng av härdugnen.
 • Stäng av fläkten i färgköket.
 • Töm ur vattnet ur ångfixen.
 • Tvätta ur färgningsmaskinen.
 • Stäng av strykjärnet.
 • Stäng av kaffekokaren.
 • Släck lampor. När du går sist kolla att alla lampor är släckta i alla rum. Till lyset ovanför tryckbord 1 sitter knappen på en stolpe.
 • Lås samtliga dörrar. När du går sist kolla att alla ytterdörrar och dörren in till datorrummet är låsta.
 • Fyll i ditt arbetspass i fakturapärmen. Fyll dagshyra och eventuella andra kostnader som fixering, tvättmaskin, kopiering etc.
 • Logga ut genom att fylla i tidpunkt i pärmen.