Policy för likabehandling.


På Textiltryck Malmö får inga typer av trakasserier eller annan kränkande behandling förekomma. Det betyder att all diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder är förbjuden.

Såväl anställda som medlemmar hos Textiltryck Malmö ska behandlas och behandla varandra likvärdigt och respektfullt.

Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande eller ovälkomna.

Det är den som utsätts för trakasserier som avgör vad han eller hon anser vara kränkande. Det är därför viktigt att den som upplever sig utsatt klargör att beteendet är ovälkommet.

 

Ansvar

Textiltryck Malmö ska förebygga och förhindra uppkomsten av trakasserier. Detta innebär att de verksamhetsansvariga är ansvariga för att förebygga trakasserier och tillse att det finns fungerande rutiner för hur förekomst av trakasserier ska hanteras i verksamheten. Skulle verksamheten få vetskap om att någon typ av trakasserier förekommit ska vi alltid undersöka vad som hänt och dessutom aktivt förhindra fortsatta trakasserier och kränkningar.

Om de verksamhetsansvariga på Textiltryck Malmö får vetskap om att någon anställd utsätts för trakasserier i samband med arbetet har dessa ansvar för att omedelbart agera. På samma sätt är anställda vid Textiltryck Malmö skyldiga att omedelbart agera om de får kännedom om att någon medlem utsätts för trakasserier.