Poster som är taggade "offentlig utsmyckning"

Ny möjlighet att gå portfolioworkshop

textiltryck av Sofia Enbom

Vägen till att arbeta i offentliga rum.

Unikt tillfälle att delta i en praktisk portfolioworkshop för dig som arbetar i det textila fältet och är med i nätverket Textil Konst i Skåne.
20 – 21 oktober 2016 på Konstitutet.
Inriktningen på workshopen är textil konst i det offentliga rummet.

Läs mer

Ny bok om Textiltryck Malmös historia.

Vi erbjuder härmed en ny bok med KKV-Textiltryck Malmös historia sedan 70-talet och fram till idag.

Boken är på 80 sidor. Info om utställningar, medlemmar, kurser, och offentliga uppdrag som gjorts.

Läs mer

Dyveke Zadig

Konstnär. Verksam i Malmö. Arbetar med formgivning och bildkonst. Ett bildspråk präglat av strama kompositioner där innehållet balanserar mellan samtidsrealism och romantik. Utsmyckningar, anpassad konst, curator, konstprojekt.

Hemsida: www.zadigart.se

Läs mer