Poster som är taggade "Litteratur"

Ny bok om Textiltryck Malmös historia.

Vi erbjuder härmed en ny bok med KKV-Textiltryck Malmös historia sedan 70-talet och fram till idag.

Boken är på 80 sidor. Info om utställningar, medlemmar, kurser, och offentliga uppdrag som gjorts.

Läs mer