Textiltryck Malmös Artpool

artpool

Under 2014 – 2015 testade vi Artpoolen i ett pilotprojekt, därefter utvärderade vi projektet och beslutade att inte fortsätta driva det. Läs mer om vår artpool. Är du intresserade av vår idé, kontakta oss på Textiltryck Malmö eller berörd konstnär.

Om Artpool

Samhället delar ju redan på böcker i biblioteken, transporter i kollektivtrafiken, vitvaror i tvättstugorna och omsorg inom vården – så varför inte dela på konsten?

Textiltryck Malmö vill undersöka hur textilkonsten kan ta klivet in i den nya tidens kollektivism. I samband med KKV-Textiltrycks 30 årsjubileum och utställningen Textil Manifest, startades en Artpool som gör det möjligt att hyra textila verk av konstnärer anslutna till Textiltryck Malmö.

-Delad glädje är dubbel glädje säger man ju, och i ett samhälle där trenderna skiftar i allt snabbare takt vill vi slå ett slag för hållbarheten genom att skapa möjlighet för tillgång till konst utan ägande. På så vis får fler möjlighet att pryda sina hem och arbetsplatser med bra konst och design, samtidigt som bra konst slipper samla damm när den av en eller annan anledning blir utbytt.

Jag vill hyra ett verk, hur gör jag?

  • Gå till länken Artpool här och välj ut det eller de verk du skulle vilja hyra. Ta kontakt med upphovsmannen till respektive verk. Ni två kommer sedan överens om detaljerna krig uthyrningen med hjälp av våra riktlinjer. Priset för att hyra ett verk är 15% av totalpriset för
    privatpersoner och 30% av totalpriset för företag och offentliga aktörer.

Notera att uthyrningen sker mellan konstnär och intressent. Ni avtalar också om hyresperiod. Textiltryck Malmö är endast ett forum för att skapa kontakt mellan konstnärer och en intresserad allmänhet och tar inget ansvar för att kontrakten efterlevs. Det är upp till konstnären och intressenten att se till att rätt försäkringar finns tecknade.

Bakgrund

När Textiltryck Malmö slog upp dörrarna 1983 var kollektivism och solidaritet en självklarhet. Under de kommande decennierna fick orden en lite mossig klang och istället kom individualism och konsumism i fokus.

Idag kan vi se strömningar av en ny, uppdaterad variant av kollektivism, där delandet bidrar till att tillgodose individens behov. Samhället är fortfarande pryl- och statusfixerat, men nu är det tillgång snarare än ägande som står i fokus: Genom att vara med i en bilpool får du tillgång till bil, utan att behöva äga en. Genom att byta lägenhet med någon i ett annat land får du gratis boende på semestern. Du kan hyra en Kelly-bag under de dagar du har behov för den, och på så vis bygga din identitet utan att behöva betala statusmarkörernas dyra pris.

Det hela kan ses som en klimatsmart demokratisering av prylsamhället, där fler får tillgång till mer utan att antalet prylar behöver öka.

Vi i Textiltryck Malmö delar ju redan verkstad och verktyg, så varför inte låta konsumenterna dela på vår konst?

Vi känner oss lite malliga över att våra medlemmar sedan 1983 framgångsrikt har delat och samstyrt en av Sveriges finaste textiltrycksverkstäder. Samtidigt blicka framåt.