Poster som är taggade "Kalopsia Collective"

What is Textiles?

a poster frpm the exhibition What is Textiels?

Från oss här på KKV-Textiltryck deltar Josabet Werkmäster i utställningen What is Textiles? En utställning av Kalopsia Collective i Edinburgh, Skottland.

Läs mer