Bra att veta!


projektanslutning

Den ideella föreningen Textiltryck Malmö

Textiltryck Malmö drivs som ideell förening och har omkring 50 anslutna konstnärer. Läs stadgarna här.

Ordningsregler

Det finns särskilda ordningsregler som gäller för alla som arbetar på Textiltryck Malmö. Se till att du är väl förtrogen med dem när du börjar jobba här. Läs här.

Försäkring

Textiltryck Malmö har en föreningsförsäkring. Du måste själv ha en egen ansvars och olycksfallsförsäkring.

Öppenhet

Arbetsron på Textiltryck Malmö är viktig för alla och vi måste alla bidra med att upprätthålla den. Det sker dock till och från att det kommer studiebesök eller andra gäster som visas runt i verkstan.

Förtrolighet

Det konstnärliga utbytet konstnärer och fackfolk emellan spelar en viktig roll i arbetet på Textiltryck Malmö. Denna öppenhet betyder också att man visar förtroende för varandras arbeten och idéer.

Nycklar

Efter betalad depositionsavgift  får man nycklar till verkstan. Finns fler personer i ett projekt får projektansvarig hand om nycklarna.

Tryckutrustning

Verkstaden är väl utrustad. Vid behov finns tryckramar i olika storlekar att hyra under projektperioden.

Datorer och internet

Det finns två datorer med program för bildbehandling och layout som man kan boka för användning. Här finns också möjlighet att skriva ut, scanna och kopiera. Det finns också möjlighet att logga in sig på vårt trådlösa nätverk.

Möteslokaler

Det finns ett projektrum som kan bokas för avskilt arbete eller arbetsmöten. För tillfället finns inte möjligheten till bokning av projektrum.

Galleri Textilkoll

Textilkoll är verkstadens forum för utåtriktad verksamhet. Här kan man hyra in sig för särskilda utställningstillfällen eller presentationer av sitt projekt.

 

tillbaks till  projektanslutning