KÄRLEKAR – ett textilt kärlekslandskap av konstnärer från hela Norden.

Installationen Kärlekar är en hyllning till textil konst och dess utövare. Projektet är KKV -Textiltryck Malmös medverkan i Malmö Nordic 2013, curatorer är Hanna Butler och Karin Olu Lindgård.

”Alla människor har en fysisk förnimmelse av textil: vi sveps i en filt direkt efter födseln och fortsätter sedan att bära textil närmast kroppen genom hela livet. Det kroppsliga minnet ger textil en unik position som prima materia vilket innebär att textila material har en förmåga att upplevas av kroppen innan det förstås av intellektet” förklarar Karin.

en textil installation som består av kuber från 44 olika konstnärer

 

”Det finns alltså i textil konst en chans att förmedla stora känslor som upplevs på flera plan” fyller Hanna i och fortsätter: ”Med detta i åtanke bad vi ett 40-tal konstnärer, konsthantverkare och formgivare inom textilområdet att tolka temat Kärlekar i textil. Som utgångspunkt fick de varsin stor byggkloss och en gul palett.”

Under vecka 18 byggs klossarna samman till en känslosvallande installation som bjuder in betraktaren till en upptäcktsfärd i textila kärlekslandskap.

Initiativtagare till installationen Kärlekar är KKV-Textiltryck i Malmö.

 

Medverkande konstnärer:

Majlis Agbeck

Gudrun Bartels

Gudrún H Bjarnadóttir

Linnea Blomgren

Amanda Boierth

Hanna Butler

Elisabeth Brenner Remberg

Ingrid Carling

Görel Ekecrantz

Matilda Ekström Rosenberg

Sofia Enbom

Margaretha Eriksson Abenius

Ulrika Franzén

Tina Frausin

Johanna Friedman

Marina Fränke

Monica Gallon

Tora Greve

Anna Gunnarsdóttir

Gunilla Hallberg

Eliza Halvegård

Elna Hansson

Margareta Heijkenskjöld Holmgren

Agneta Henerud

Kirsten Hennix

Karin Hurtig

Siv Johansson

Elisabeth Johansson Jonsson

Lenka Jonesson

Elisabeth Kalvenes – Skallsjö

Iiris Liliendal

Karin Olu Lindgård

Kajsa Lindh

Hanna Ljungquist

Kerstin Mächs

Ulla Niemi

Marie-Louise Mimmi Nilsson

Magdalena Perers

Matilda Pernryd

Carin Person-Åström

Emma Ricci

Emelie Röndahl

Kim Stenlund

Eva Elisabet Torudd

Josabet Werkmäster

Marie Wetterstrand

Dyveke Zadig