Vi tänker på förändring

Vi tänker på förändring

Östra Grevie textil årskurs två tänker på förändring.

”Under året har vi tampats med ansökningar, identitetskris, kropp och psyke, experiment, lyckanden och misslyckanden, inre och yttre förändringar, material som byter skepnad, sätts ihop och tas isär. Vävs, trycks, skulpteras. Det här är vår slututställning.”

Vernissage torsdagen den 12 maj klockan 18-21

Övriga öppettider:

Lördag 14/5 kl 12-16

Söndag 15/5 kl 12-16

Därefter fönsterutställning fram till 23 maj

Utställare:

Caroline Damms textila skapande handlar om mönster, flöden, färger och upprepningar. Handen är närvarande från skiss till färdigt tryck och skapar dynamik i mönster och bilder.

Amanda Moberg utforskar mötet mellan material, struktur och dimensioner i väv. Hon har arbetat med frågor kring identitet, skönhet och form. Vad har materialet för påverkan på formen? Vart går gränsen mellan skönt och tacky?

Sofie Karlsson utgår från kroppen i sitt skapande. Organiska former och strukturer formas och utforskas i olika textila material och tekniker. Det sjuka möter det friska, lekfullt och köttigt.