Textiltryck med fokus på mode

 

Kursledare är Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren. Temat på årets uppgift är KONFLIKT.

 

Konflikt är ordet vi valt som tema och inspiration för ditt arbete i textiltryck. Fundera över ordet och vad det betyder. Hur kan du använda begreppet i ditt arbete. Skriv ner dina tankar och din problemformulering.

Din uppgift är att visualisera det du kommit fram till i två plagg. Ett för överkroppen och ett för huvudet. Du har stor frihet att tolka begreppen!
Använd dig av trycktekniker som du lär dig på kursen.

Du ska konstruera och sy två enheter som ska presenteras på gemensam redovisning den 17 september kl. 11.00 2013.

 

kurs i textiltryck för Malmö Tills SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA