Portfolioworkshop för gestaltningsuppdrag

Vägen till att arbeta i offentliga rum.

Unikt tillfälle att delta i en praktisk Portfolioworkshop för dig som arbetar i det textila fältet och är med i nätverket Textil Konst i Skåne.

Vill du få redskap att göra ansökningar till offentliga upphandlingar för gestaltningsuppdrag. Känner du att du har svårt att hävda dig i konkurrensen och vill få mer kunskap för att stärka dina möjligheter till uppdrag.

Är du konstnär som i din konst använder textil som ett bärande element, antingen med textila material, textila tekniker eller textila uttryck? Är du med i nätverket Textil Konst i Skåne? Då är du välkommen att söka till denna workshop som hålls på Konstitutet i Malmö.

Program för portfolio workshopen i Malmö.
Två dagar där vi vill ge dig handledning i att utforma en bra portfolio. Hur ska du tänka som konstnär när du söker gestaltningsuppdrag? Vilken typ av bilder ska du välja? Hur kan du utforma en portfolio för ett specifikt uppdrag? Hur kan du tolka beställarens förväntningar? Utifrån ditt eget bildmaterial förs diskussioner ur olika aspekter för uppdragens utformning.

Datum: 1 – 2 oktober 2015
Tid: 10 – 16 både torsdag och fredag.
Plats: Konstitutet, Bragegatan, Malmö
Handledare: Marie Holmgren

Marie Holmgren är konstnär från Göteborg. Hon har stor erfarenhet av gestaltningsuppdrag både egna och som projektledare för Statens Konstråd, Västra Götalandsregionen och andra samarbetspartner. Hon har också tillsammans med Nina Bondesson skrivit boken ”Tiden som är för handen – om praktisk konsttillverkning” www.marieholmgren.se

Arrangör: KKV-Textiltryck Malmö i samarbete med Konstitutet.
www.textiltryckmalmo.se, www.konstitutet.se
Anmälan görs med skriftlig motivering till varför du vill delta i workshopen. Antalet deltagare är begränsat. Du får besked om en plats på workshopen den 3 september. Eventuella restplaster tas in löpande fram till kursstart.
Anmälan och eventuella frågor mailas till info@textiltryckmalmo.se.
Skriv Portfoilioworkshop Textil Konst i Skåne i ämnesfältet.

Kostnad 750 kronor.
I priset ingår fika båda dagarna samt visst material.
Kurspriset är rabatterat Tack vare stöd från KUN.

Kontaktpersoner: Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren

 

Textil Konst i Skåne

KKV-Textiltryck Malmö

loggo kultur skåneloggo KUN   Loogo Konstitutet