Josabet Werkmäster

Textiltryckets alla möjligheter fascinerar mig. Jag arbetar med textil konst för utställ-
ningar och på uppdrag. I min konst finns en motivvärld hämtad från min egen vardag. Genom bearbetning av teknik och textilens egenskaper vill jag hitta ett konstnärligt uttryck som väcker nyfikenhet och egna funderingar.

Hemsida: www.josabetwerkmaster.se