TEXTILE MATTERS 19-22/5

– Hur kan textila värden överföras i andra material och vilken blir textilformgivarens roll när materialet inte längre är i fiberform?

Medverkande: Jytte Olsson, Matilda Ekström, Dyveke Zadig, Karin Lindh, Sofia Kroon Walter, Marie Wetterstrand, Karin Olu Lindgård, Marie Ledendal och Jenny Frank.

Textile Matters är ett undersökande, experimentellt projekt där kreatörerna låter materialen leda vägen till taktila uttryck och utnyttjar de olika materialens inneboende möjligheter och begränsningar. Resultatet är en experimentell utställning som utmanar textilfacket och undersöker textilformgivarens roll i en icke textil kontext.

Textiltryck Malmös anslutna konstnärer, formgivare och konsthantverkare har alla olika spetskompetenser inom textilfacket och arbetar vanligtvis i en textil kontext med fokus på genuint hantverk, mönster och taktilitet.

I projektet Textile Matters har vi bjudit in nio av verkstadens formgivare att utmana textilfacke toch sig själva genom att omfamna andra material och tekniker ur ett textilt perspektiv.

Keramiskt Center i Höganäs har varit vår samarbetspartner under projektet. Vid tre tillfällen har vi besökt deras verkstad och med hjälp av deras expertis undersökt leran, ett för oss nytt material. Det blev utgångspunkten för att undersöka material som inte är i fiberform.

Textile Matters presenteras i vår verkstad under Southern Sweden Design Days den 19-22 maj 2022.