Textil Konst i Skåne – ett nätverk


TEXTIL KONST I SKÅNE är ett regionalt nätverk som består av konstnärer verksamma eller bosatta i Skåne.

Det gemensamma för konstnärerna i nätverket är att alla i sin konst kontinuerligt använder textil som ett bärande element, antingen med textila material, textila tekniker eller textila uttryck.

 

installation av Leif HolmstrandI Leif Holmstrands konst har det textila materialet stor betydelse.

Här visas en detalj från installationen Territorial Clothing Cage Intermission från 2010

Leif Holmstrand är  bosatt i Malmö.

Läs mer om Leif Holmstrand.

 

 

 

Installation av Lisa Tagesson

Lisa Tagesson använder många textila tekniker i sin konst.

Här är en installation där hon har använt en plisseringsteknik med veck, stygn och fiberoptik.

Lisa Tagesson är bosatt i Malmö.

Läs mer om Lisa Tagesson.

 

 

 

projecerade mattor på torget i Helsingborg

I Åsa Maria Bengtssons konst finns ofta mattan med.  Mattan som vi alla känner igen och som så tydligt har sitt eget textila uttryck.

Här är konstverket Flygande mattor, en ljusprojektion på Sundstorget i Helsingborg.

Åsa Maria Bengtsson är bosatt i Malmö.

Läs mer om Åsa Maria Bengtsson.

 

 

Textiltryck Malmö fungerar som en plattform för textil konst och nya textila möten.

Textiltryck Malmö påbörjade arbetet med nätverksutvecklingen av Textil Konst i Skåne genom ett uppdrag från Kultur Skåne för att stärka infrastrukturen för konsten i regionen.

Vill du vara med i nätverket? Läs mer här.

Har du frågor eller vill veta mer om Textil Konst i Skåne får du gärna höra av dig med ett mail. Skriv Textil Konst i Skåne i ämnesfältet. info@textiltryckmalmo.se

Projektledare: Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren