Vem kan söka?


studentmedlemskap

Alla som har kunskap i textiltryck och är på väg in i ett professionellt arbete inom konst, konsthantverk, formgivning, inredning, arkitektur, mode, scenkonst eller konservering kan söka för att under ett år vara medlem i föreningen Textiltryck Malmö.

Ett studentmedlemskap kan vara en bra väg för dig som ska söka högskola eller för dig som vill hitta nya vägar inom ditt konstnärliga yrke.

 

Ansökan ska ha sin utgångspunkt i arbetet med ett konkret, välbeskrivet mål. Motiveringen ska vara relaterat till textiltryck eller färgning och ha en specifik beskrivning på behovet av den utrustning och de möjligheter som finns på Textiltryck Malmö.

 

För att söka måste man ha dokumenterad kunskap i textiltryck och arbetsprover som visar att man har kunskap i textiltryck och att man har en konstnärlig kvalité.

 

Studenter vid konst- och designhögskolor ges också möjlighet att söka för specifika tidsbegränsade studieprojekt. (läs mer här om projektansökan)

 

Vem tar ställning till ansökan?

Det är en arbetsgrupp utsedd av styrelsen på Textiltryck Malmö som tar ställning till ansökan. Bedömningen görs utifrån de fastställda kriterierna och antal platser. För närvarande finns 3 studentplatser. Arbetsgruppen behandlar ansökningarna efter 31 maj. Svar ges senast fyra veckor efter inlämnandet av ansökan.

 

tillbaks till studentmedlemskap