Kriterier.


studentmedlemskap

I ansökan ska tydligt framgå vilka kunskaper som du har inom textiltryck. Dina kunskaper inom textiltryck eller färgning och ditt behov av den utrustning och de möjligheter som finns på Textiltryck Malmö är avgörande i bedömningen av din ansökan.

 

Dina konstnärliga kvalitéer är styrande kriterier i värdering av alla ansökningar.

 

Studieåret ska ha ett specificerat mål.

 

Ditt mål ska falla inom ramen för något av områdena konst, design, konsthantverk, mode, inredning, arkitektur, konservering eller scen.

 

Ansökan ska innehålla cv eller annan dokumentation med relevant information

 

Ansökan ska innehålla utförlig motivering inkl. visuellt material.

 

Textiltryck Malmö har 3 platser för studentmedlemskap. I ansökan tas hänsyn till utbildning, erfarenhet, motivering samt arbetsprover.

 

tillbaks till studentmedlemskap