Vem kan söka?


projektanslutning

Alla som har ett professionellt arbete inom konst, konsthantverk, formgivning, inredning, arkitektur, mode, scenkonst eller konservering kan söka för att arbeta med ett projekt under en period på Textiltryck Malmö. Studenter vid konst- och designhögskolor ges också möjlighet att söka för specifika studieprojekt.

 

Ansökan ska ha sin utgångspunkt i arbetet med ett konkret, välbeskrivet projekt. Projektet ska ha ett konstnärligt syfte. Projektet ska vara relaterat till textiltryck eller färgning och ha en specifik beskrivning på behovet av den utrustning och de möjligheter som finns på Textiltryck Malmö.

 

Ansökan kan skickas in för ett projekt av en enskild person eller av flera för ett samarbetsprojekt. I ansökan ska det tydligt framgå vilka olika roller varje person har i ett samarbetsprojekt, likaså vilka kunskaper inom textiltryck som finns hos var och en. En person ska stå som ansvarig för projektet.

 

Vem tar ställning till ansökan?

Det är en arbetsgrupp utsedd av styrelsen på Textiltryck Malmö som tar ställning till ansökan. Bedömningen görs utifrån de fastställda kriterierna och utifrån den faktiska möjligheten att nyttja verkstaden för den aktuella projektperioden. Arbetsgruppen behandlar ansökningarna löpande under året. Svar ges senast fem veckor efter inlämnandet av ansökan.

 

tillbaks till  projektanslutning