Kriterier.


projektanslutning

Projektets kvalitet är det styrande kriteriet i värdering av alla ansökningar.

Projektet ska ha ett specificerat mål.

Projektet ska vara av den karaktären att den är relaterad till textiltryck eller färgning och att det finns ett behov av den utrustning och de möjligheter som finns på Textiltryck Malmö.

Projektet ska falla inom ramen för något av områdena konst, design, konsthantverk, mode, inredning, arkitektur, konservering eller scen.

Ansökan ska innehålla cv eller annan dokumentation för sökandens professionella verksamhet.

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning inkl. visuellt material. Ansökan ska innehålla tidsramar och önskad tidsperiod. Projekttiden löper veckovis måndag – söndag.

Minsta projektperiod är 1 vecka och max 12 veckor. Eventuell förlängning kan sökas upp till 4 veckor. Totalt antal projektveckor under ett kalenderår är 16 veckor. Projektansluten kan man bli vid max två skilda tillfällen därefter är man välkommen att ansöka om ordinarie medlemsskap.

I ansökan ska tydligt framgå vilka kunskaper inom textiltryck som finns hos alla inom projektet likaså vilka olika roller varje person har i ett samarbetsprojekt.

tillbaks till  projektanslutning