Ansökningsprocess.


 projektanslutning
  1. Kräver ditt projekt mer utrustning för textiltryck eller färgning än vad du normalt har tillgång till? Skriv då ut ansökningshandlingar från vår hemsida och läs noga igenom våra direktiv.
  2. Behöver du hjälp med hur dina idéer för tryck kan förverkligas kan du innan du skickar in projektansökan få 1 timmes rådgivning från oss.
  3. Ansökningstiden är löpande. En utvald grupp går igenom din ansökan utifrån gällande kriterier.
  4. Din ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte där beslut tas. Styrelsen träffas kontinuerligt under året med ungefärlig intervall på 5 veckor.
  5. Därefter tar det några dagar i administration innan du får besked.
  6. Om det inte finns plats för dig under önskad period eller om du får avslag på ditt projekt är du välkommen att söka igen.

 

tillbaks till projektanslutning