Ansökningsförfarande.


projektanslutning

Innan du skriver din ansökan ber vi dig läsa igenom våra anvisningar noga.

Din ansökan ska innehålla:

  • En komplett ifylld ansökningsblankett.
  • Utförlig projektbeskrivning.
  • Visualisering av ditt projekt med foton, skisser eller annat.
  • CV och bildmaterial på tidigare arbeten.
  • Uppgifter om kunskaper inom textiltryck.

 

Hämta ansökningsblankett här.

 

Filformat och storlek

Din ansökan ska skickas i in i ett samlat pdf-dokument. Ansökningsblanketten ska ligga som första sida. Storleken får inte överskrida 5 MB.

 

Inlämning

Maila din ansökan till info@textiltryckmalmo.se

Du kommer att få ett svarsmail som bekräftelse på din ansökan inom några dagar när vi mottagit din anmälan.

Du kan också lämna in din ansökan personligen efter avtalad tid.

 

Frågor om ansökan?

Om du har frågor angående din ansökan kan du kontakta oss genom mail info@textiltryckmalmo.se eller per telefon 040-12 31 66

 

Svar på ansökan

Du kommer att få svar på din ansökan senast 5 veckor efter att du fått vår bekräftelse på ansökan. Vi skickar ut svaren per mail, så se till att vi fått en aktuell adress.

Din ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte där beslut tas. Styrelsen träffas kontinuerligt under året med ungefärlig intervall på 5 veckor.

Textiltryck Malmö förbehåller sig rätten att avvisa ansökningar som inte uppfyller våra krav.

 

tillbaks till projektanslutning