Varför söka?


ordinarie medlemskap

De stora formaten.

På Textiltryck Malmö kan man arbeta med textiltryck i riktigt stora format och med en utrustning som är svår att tillhandahålla i egen ateljé. Våra långa tryckbord ger möjlighet till både unika tryck för offentlig miljö och metervara.

 

Koncentration och arbetsro.

Arbete med formgivning och konst kräver koncentration och arbetsro. Textiltryck Malmö är en kreativ arbetsplats där utrymme ges till din skapande fas i arbetet och till det praktiska utförandet. På Textiltryck Malmö får omvärlden inte lov att tränga sig på mer än högst nödvändigt

 

Rådgivning.

Flertalet här är välutbildade konstnärer och formgivare som har mångårig erfarenhet av textiltryck i alla former. När du ansöker om ett ordinarie medlemskap kan du få viss rådgivning och hjälp med att se hur Textiltryck Malmö kan vara en resurs för dig. Det finns också möjlighet att mot ersättning som medlem anlita någon från Textiltryck Malmö för sakkunskap eller som assistent.

 

Miljön

I stort sett alla som arbetar här ger uttryck för att den trivsamma och inspirerande miljön. Utbytet och kontakten med andra konstnärer i verkstan är också något som uppskattas. Att arbeta på i en miljö som textilverkstan ger inspiration till konstnärliga arbeten i stora dimensioner.

 

tillbaks till ordinarie medlemskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstnärernas Kollektivverkstad-Textiltryck Malmö främjar den konstnärliga praktiken.

KKV-Textiltryck Malmö är en ideell förening vars främsta uppgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare att arbeta med textiltryck i gemensamma verkstadslokaler. Föreningen bildades 1983. Under 30 år har KKV-Textiltryck varit en växande plattform för den textila konsten i södra Sverige.