Kriterier


ordinarie medlemskap

I ansökan ska tydligt framgå vilka kunskaper som du har inom textiltryck. Dina kunskaper inom textiltryck eller färgning och ditt behov av den utrustning och de möjligheter som finns på Textiltryck Malmö är avgörande i bedömningen av ansökan.

 

Dina konstnärliga kvalitéer är styrande kriterier i värdering av alla ansökningar.

 

Din motivering till medlemskap ska vara att den är relaterad till textiltryck eller färgning och att det finns ett behov av den utrustning och de möjligheter som finns på Textiltryck Malmö.

 

Ditt yrke ska vara inom ramen för något av områdena konst, design, konsthantverk, mode, inredning, arkitektur, konservering eller scen.

 

Ansökan ska innehålla cv eller annan dokumentation för sökandens professionella verksamhet.

 

Ansökan ska innehålla utförlig motivering inklusive visuellt material.

 

tillbaks till ordinarie medlemskap