Ansökningsprocess.


 ordinarie medlemskap
  1. Kräver ditt arbete mer utrustning för textiltryck eller färgning än vad du normalt har tillgång till? Skriv då ut ansökningshandlingar från vår hemsida och läs noga igenom våra direktiv?
  2. Behöver du hjälp med att se hur Textiltryck Malmö kan vara en resurs för dig? Innan du skickar in ansökan kan du vid behov få 1 timmes rådgivning från oss.
  3. En utvald grupp går igenom din ansökan utifrån gällande kriterier. Ansökningstiden är löpande.
  4. Din ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte där beslut tas. Styrelsen träffas kontinuerligt under året med ungefärlig intervall på 5 veckor.
  5. Därefter tar det några dagar i administration innan du får besked.
  6. Om du blir beviljad ett medlemskap kan du börja jobba så fort du betalat dina avgifter, kvitterat ut dina nycklar och fått en introduktion av verkstaden.
  7. Alla som blir antagna som medlemmar får en introduktion av verkstaden.
  8. Ditt medlemskap följer kalenderår. Blir du medlem innan första juni betalar du helårsavgift, efter 1 juni debiteras för ett halvår.
  9. Om du får avslag på din ansökan är du välkommen att söka igen.

 

tillbaks till ordinarie medlemskap