Priser och avgifter


Ordinarie medlem

Årsavgift                    1500 kr (varav 1250 kr är avdragsgill serviceavgift och 250 kr medlemsavgift)

Nyttjande av verkstaden understigande 2 h debiteras 20kr

Dagshyra                    40 kr/dag

Arbete med assistent som inte är medlem i verkstaden.                      Assistent: alltid 80kr/dag + vanlig avgift för medlem.

Förvaringsfack          200 kr/år

Förbrukningsavgifter enligt gällande prislista.

Städavgift 200 kr per utebliven gemensam städdag.

Efter betalad depositionsavgift på 300 kronor får man nycklar till verkstan.

Studentmedlem

Avgift för studentåret           1500 kr (varav 1250 kr är avdragsgill serviceavgift och 250 kr medlemsavgift)

Nyttjande av verkstaden understigande 2 h debiteras 20kr

Dagshyra                                40 kr/dag

Förvaringsfack                       300 kr/år

Förbrukningsavgifter enligt gällande prislista.

Städavgift 200 kr per utebliven gemensam städdag.

Nyckeldeposition                   300 kr

Gästansluten

Dagshyra                                 100 kr

Förbrukningsavgifter enligt gällande prislista.

Är du medlem i KKV-Grafik, KKV-Monumental eller Mediaverkstaden (Kollektivverkstädernas nätverk i Skåne) har du möjlighet att arbeta maximalt 6 ggr/år på annan verkstad i nätverket.

Du får egna nycklar vid behov mot en deposition på 300 kr som betalas kontant vid utkvittering. För att få tillgång till våra resurser skall du klara av att hantera verkstadens utrustning. Efter att ha tagit del av vårt informationsmaterial samt fått en introduktion av verkstaden kan du som gästmedlem arbeta här. Kontakta oss så ordnar vi detta.

Projektansluten

Verkstadshyra                        1000 kr/vecka,

Nyckeldeposition                   300 kr

Ramhyra vid behov                50 kr/små ( tryckyta 25×35 cm ) och 100 kr/stora (alla större låneramar än föregående mått).

Under projekttiden får man tillgång till ett tryckbord och hyllplan för förvaring utan kostnad. Övriga kostnader såsom härdugn, kopiering m.m går efter vår ordinarie prislista. Om det är fler än projektägaren som arbetar med projektet betalar de personerna ytterligare en dagshyra på 100 kr/dag och  person.

Kostnader  för studiebesök eller kurser var vänlig kontakta oss för prisuppgift. info@textiltryckmalmo.se

Textiltryck-Malmö är avsedd för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Textiltryck Malmö är en ideell förening som byggts upp och drivs av föreningens medlemmar. Verkstaden tillhandahåller viss utrustning, samt tillgång till arbetsplats. Du ansvarar själv för skötsel och ordning och håller dig själv med eget arbetsmaterial. Du måste ha en gällande ansvars- och olycksfallsförsäkring. Verksamheten stöds av Malmö stad och Region Skåne vilket gör att priser och kostnader kan hållas låga.