Lena Bryngelsson

Jag arbetar med textiltryck, broderi och vävning. Min strävan är att i konsten återge naturen utefter min egen tolkning, och även att hitta ett textilt uttryck som bottnar i vårt kulturarv.Det är en utmaning att göra nutida konst utifrån våra kvinnliga föregångares vardagliga textila arbete.

E-post: lena.bryngelsson@telia.com