Kulturmässan 5 oktober!

Textiltryck Malmö deltar i Kulturmässan på Slagthuset tillsammans med de övriga kollektivverkstäderna i Malmö måndag den 5 oktober kl 11-17.
Mingel, information och utbyte av erfarenheter.
Utdelning av Kulturmässans kulturpris.
Kulturen är på väg i en ny riktning och den vill vi vara med och påverka.
Så, därför vill vi uppmärksamma den kulturarbetare som vågar tänka i nya banor.

Som med innovation och kreativitet skapar sig nya/bättre förutsättningar för att kunna verka.
Den som jobbar med gränsöverskridande samarbete inom kulturen, men också mot näringslivet och samhället i stort! Ett innovativt kulturpris till en kulturarbetare, stöttat av kulturarbetare.

Entré: 50:- varav 25:- går till Kulturpriset.
www.kulturmassan.se