I Galleri Textilkolls fönster

I fönstret på Galleri Textilkoll visar vi den 29 maj-24juni fönsterutställningen Smutsfläckar av Ulrika Thune

Smutsfläckar
Smutsfläck på en handduk. Bakom varje handduk finns en kvinna, en speciell kvinna, en individ med sin speciella historia och relation till andra kvinnor i sin närhet.  Broderiet, ett kvinnogöra med stor innebörd; Tålamod, långsamhet och väntan.  Kökslinnet och sänglinnet har ofta varit något som gått i arv i generationer. Från kvinna till kvinna och från mor till dotter. I detta arv där sänglinnet läggs lager på lager i linneskåpet, ligger också normerna inbakade.
Begreppet »norm« innefattar så mycket, och vi är alla delaktiga i formandet och upprätthållandet av vad som är norm i vårt samhälle och i vår kultur. När det gäller vilka sociala normer som gäller för kvinnan och hennes sexuella identitet är det något som har kuvats av samhällets på olika sätt. Hur har det en gång varit och hur hanterar vi som individer det idag. Vad är det vi bär med oss från generation till generation, från mor till dotter?

Varm välkomna förbi Korsgatan 6!