I Galleri Textilkoll

VIT.
Under årets gallerinatt visade Galleri Textilkoll samlingsutställningen Vit.
I utställningen har tolv av Textiltryck Malmös konstnärer tolkat temat vitt ur en textil kontext.

Bland tolkningarna återfinns verk som rör sig över generationsgränser, poetiska betraktelser av vardagen och kommentarer kring en av samtidens mest brännande frågor. ”Textile is power – ett konstaterande. Textil är kraft, textil är makt, textil påverkar, textil har betydelse i nästan alla sammanhang, textil kan förändra, textil kan lugna, textil kan ena, textil kan manifestera, textil kan skapa sammanhang, textil kan delas med andra, textil är kunskap som kan föras vidare från generation till generation.”
Josabet Werkmäster, om verket Across Generations.

Medverkande konstnärer: Amanda Boierth, Lena Bryngelsson, Butler/Lindgård, Matilda Ekström, Jenny Frank, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Kirsten Hennix, Kajsa Lindh, Jytte Olsson, Carin Person Åström, Josabet Werkmäster och Dyveke Zadig.