I fönstret på Galleri Textilkoll

Välkomna förbi Galleri Textilkoll för att ta del av Östra Grevies avgångselever från Textil Konst och Designs slutproduktion. I år är det tre elever som ställer ut, Yoko Akiyama, Anna Svedberg och Sofia Kroon Walter. Deras utställning En innerlig vandring är en fönsterutställning och pågår till och med den 22 maj.

”Vi vandrade var för sig, på distans,i vår egen skog, på upptäcktsfärdbland rötter, historia och känslor. Vi vill visualisera och berätta om det vi fann. Vi har rest långt – i tid, i meter, i djup. Vi har alla känt sårbarheten och smärtan. Nu ställer vi ut vår innerliga vandring.”

Avgångseleverna från Textil Konst & Designs tvååriga utbildning på Östra Grevie folkhögskola 2021. Östra Grevie folkhögskola är en av landets äldsta och största folkhögskolor med en tradition av utbildningarmed tyngdpunkten på konstnärliga inriktningar. Många av Textiltryck Malmös anslutna konstnärer har fått sinkonstnärliga grund på Östra Grevie Folkhögskola. Lärare på Textil konst och design är Ulrika Thune och Josabet Werkmäster, båda verksamma konstnärer och medlemmar i Textiltryck Malmö.

Anna Swedberg
Mitt arbete handlar ofta om att utsätta mig för det obekanta, ovissa och okontrollerbara, och om utsatthet. Jag samlar intryck från mina äventyr och upplevelser som jag samlar ihop till berättelser och delar med mig av i form av text, textil och performance. Funktion och tillgänglighet är viktiga begrepp för mig. Jag använder gärna vardagen som råmaterial i min konst och låter helst konsten ta plats på vardagsrumsgolvet.Jag visar rapporter från insidan.
Sofia Kroon Walter
Mitt avslutningsprojekt gav jag namnet – den inre skogen. I den kände jag mig vilse tills jag insåg att det bästa för mig nog var att inte hitta rätt. Jag vill vara kvar i sökandet och experimenterandet, upptäcka detaljer som ger en vidare mening där tiden också finns att betrakta och formulera det som är i ord. Mitt arbetssätt är abstrakt med en inneboende berättelse som ett lätt avtryck i det visuella. Jag har fem verk på utställningen med titlarna; den inre skogen, tunt skinn, feel this, ongoing och soft spot.

Yoko Akiyama berättar.
Jag letar efter berättelser och bakgrund i mitt slutarbete. Genom att översätta former och färger till ett språk och sedan göra mönster av min familjs olika personligheter fördjupar jag arbetet och berättar om egna känslor.Sökande och funktion är några av de viktigaste ingredienserna i mitt textila uttryck.