I fönstret på Galleri Textilkoll

 

Position är ett samarbetsprojekt med handtrycket som gemensam teknik. Handens kraft och hantverkets led i utvecklingen av en idé intresserar oss. Det tillför något att jobba tillsammans, mötet och att vara kreativ ihop blir en del i processen.
Position – projektets titel är ett ord som kan ha flera betydelser: placera, läge, ställning, plats, belägenhet men även attityd, ståndpunkt eller samhällsposition.
Frågeställningar som upptar oss är processen och den riktning det tar oss. Tid, minnen och vardagliga erfarenheter som formar våra liv, sambandet mellan den lilla världen och den stora världen – mellan det personliga och det universella.
Materialen är ull och bomull. Här har vi arbetat med textiltryck i tekniker som direkttryck och övertryck. Färgerna vi använt är pigmentfärg och syra-metallkomplexfärg. Vi har läst gamla tyska recept för tryck på ull där vi tagit till oss gammal kunskap och förenat den med dagens miljömedvetenhet.
Utställningen pågår under hela februari och är producerad här inne på Textiltryck Malmö.

Välkomna till Korsgatan 6 i Malmö!