Hannah Sandström ställer ut i Seoul

Vår medlem Hannah Sandström (f.d Brunskog) ställer ut i Seoul i Syd Korea den 20/1-17/2 2018. Seongsu Print Exhibition är en print-baserad konstutställning som visar arbeten från  27 konstnärer från hela världen.  Diverse processer visas bland annat etsning, träsnitt, screenprint, risografi tryck, litografi och gummitryck.