Carin Person Åström

Carin Person Åström "Vita duken"

 

Titeln ’Vita duken’ syftar på duken på bordet. Två berättelser från olika håll som handlar om minne, tid och identitet möts i mina verk.

Det långsmala formatet styrde mina tankar mot en bordlöpare och en duk. Jag tänkte på vita glimmande damastdukar. Barndomsminnen kom upp till ytan.

Tydligt kom minnet av den sensuella men förbjudna känslan av att rista figurer med nageln i dukens reliefmönster.

Under äventyret med att omgestalta och trycka färg på damastduken från mitt barndomshem, tänkte jag: Det blir dukat igen, men för en ny tillställning!
I min textila intressesfär kvarstår känslan av att ett tygstycke är ett taktilt tecken på rörelsefrihet. De små screentryckta och broderade bilderna är fantasiberättelser om ett bord med duk.

Screentryck på en damastduk. Ett återanvänt bottenmaterial.

230 x 70 cm

Vill du hyra eller köpa det här konstverket?

Priset för att hyra ett verk är 15% av totalpriset för privatpersoner och 30% av totalpriset för företag och offentliga aktörer.

Kontakta konstnären via mobil: 0723-398597  eller mail: eljungberg@mac.com

Det är upp till konstnären och intressenten att se till att rätt försäkringar finns tecknade.