Dyveke Zadig

Konstnär. Verksam i Malmö. Arbetar med formgivning och bildkonst. Ett bildspråk präglat av strama kompositioner där innehållet balanserar mellan samtidsrealism och romantik. Utsmyckningar, anpassad konst, curator, konstprojekt.

Hemsida: www.zadigart.se