Carin Person Åström

Konstnär, verksam i Skåne. Arbetar med bildkonst för utställningar, uppdrag och offentlig miljö. Klara målningar, distinkta former. Citat Thomas Millroth, ”Hon är en mönstergill berättare med känsla för överraskande poänger”.

Hemsida: www.carinpersonastrom.se